İstanbul’da doğdu. Kelimelerle oynadı ve dergiler yönetti. 2014 yılında Platon’un Eczanesi’ni kurdu. Toplumun ihtiyacı olan değişimi stimule etmek için kitap kulüpleri ve konuşmalar düzenledi. 2014’te Studio X tarafından basılan “İstanbul Bahçeleri” kitabını Sinan Logie ile birlikte yazdı. 2015’te Brüksel, Europelia Sanat Festivali’nde, “Arkatipler” sergisinin küratörlüğünü yaptı. 2019’da Roma, Biourbanism Yaz Okulu’na sanatçı olarak davet edildi. Yıllar içinde biriktiridiği ilaç kutularını bir arkeolojik alan modeline, içindeki prospektüsleri ilham veren yazılara dönüştürdü ve bu yazıları bir kitap olarak bastı.

Aksoy, son zamanlarda modern mimarinin beton yüzeyinden terkedilmiş hayatların kalıntılarına doğru yol almakta.