1981 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (MSÜ)
Yüksek Grafik Sanatlar Bölümünden mezun oldu.
Graduated from Istanbul Fine Arts Academy (MSÜ), Graphic Arts Department, M.A.

Sergiler / Shows

Hayyam Sanat Galerisi, Kişisel Sergi / Solo Exhibition (2015)
Kış Ülkesinin Üzerinde 30 Saniye
30 Seconds On Winterland

Contemporary Istanbul Art Fair (2014)
Kış Ülkesinin Üzerinde 30 Saniye
30 Seconds On Winterland

Global Village Group Show, Alkmaar, Netherlands (2010)
Dijital Çağda Yabancılaşma Üzerine, 3 Boyutlu Yüzeyde Video Yerleştirme
Alienation In Digital Era, Video Installation On 3d Construction
3 Video, 20'30"

Mine Sanat Galerisi, Kişisel Sergi / Solo Exhibition (2006)
Kırmızı Çalgıcılar, Yeşil Çalgıcılar
Red Players, Green Players

Yeditepe Üniversitesi Sanat Mekanı (2006)
Sayısal Organizmalar
Digital Organisms

İş Sanat Galerisi, Erenköy, Kişisel Sergi / Solo Exhibition (1992)
Altıgen Araştırmalar
Hexagon Studies

TCDD Sanat Galerisi, Ankara, Kişisel Sergi / Solo Exhibition (1989)
Tayyareci Ali Balkı Bey'in Uzay Maceraları ve Ölüm Bizi Ayırıncaya Dek
Adventures Of Spacecraft Pilot Ali Balkı Bey and Till Death Put Us Part

Seretonin II (1982)
36 Uçan Şemsiye. Yerleştirme
36 Flying Umbrellas. Installation

Yeni Eğilimler / New Approaches (1979)

Ahşap Heykel
Wood Sculpture