Bengü Karaduman (1974, Hildesheim - Germany) studied Stage & Costume Design at Mimar Sinan University of Fine Arts followed by New Artistic Media at Hochschule der Bildenden Künste Saar (Fine Art Academy Saar). She collects her material both from conscious and subconscious experiences to make sense of the world and its economical, social, political systems and mechanisms. How realities are constructed is the thematical main thread in her work as well as the individual in the midst of it. Her method is to observe, collect, dismantle, decipher and assemble again. Her installations are based on media such as video, 2D & 3D computer animation, performance, drawing and sound.

Bengü Karaduman (1974, Hildesheim - Almanya), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sahne ve Kostüm Tasarımı’nın ardından Hochschule der Bildenden Künste Saar’da (Saar Sanat Akademisi) Yeni Artistik Medya eğitimi aldı. Bilinçli ve bilinçaltı deneyimlerinden beslenerek dünyanın ekonomik, sosyal, politik, sistem ve mekanizmalarını anlamlandırmaya çalışır. Gerçeklerin nasıl inşa edildiği ve bunun orta yerinde bulunan birey ana temasıdır. Üretme metodu, gözlemlemek, biriktirmek, parçalarına ayırmak, deşifre etmek ve tekrar birleştirmektir. Enstalasyonları video, 2 & 3 boyutlu animasyon, performans, desen ve ses gibi medyalar üzerine kuruludur.